Loading...
 

Normalt elforbrug i parcelhus

Hvis elforbruget er lavt, så er der mindre at spare

daelhouse.gif
Fig. 1 Normalt elforbrug i parcelhus. Tallene til højre i figuren betyder antallet af
beboere; en kurve for hvert antal.


Kurverne i figur 1 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005):

Elforbrug pr år = 530 KWH + (kvadratmeter bolig * 12 KWH/kvadratmeter) + (antal personer * 690 KWH/person)

Eksempel: kvadratmeter bolig = 100, antal personer = 2

Elforbrug pr år (KWH) = 530 + (100 * 12) + (2 * 690) 
           = 530 + 1200 + 1380 
           = 3110Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger.

daelconhouse.gif
Fig. 2 Elforbruget i parcelhus (Elsparefonden og Dansk Energi).


Created by jj. Last Modification: Thursday 20 January 2011 18:12:43 CET by jj.