Loading...
 

Några exempel på energibesparing i siffror

Tabell 1. Standardvärden för energibesparing (från Teknologisk Institut 2013)

Energiråd Besparing kWh [kWh] Kommentar
Byte av en halogenlampa (35 W) mot en ledlampa (5,1–7 W) 27 Används 1000 tim/år
Byte av cirkulationspump med tre hastigheter till en steglöst reglerad pump, Energiklass A 280
Installation av timer på cirkulationspumpen för varmvatten 58
Byte av gammal varmvattentank (mantlad), 100 liter, mot ny standardtank 1206 Förluster: 4 W/K
Service av oljepanna två gånger om året 935
Service (stor/liten) av fjärrvärmeenheten två gånger om året 815 (liten), 1358 (stor)
Strömbrytare på IT-utrustning för avstängning av standby 90


Created by ess. Last Modification: Tuesday 07 January 2014 09:10:40 CET by ess.