Loading...
 

KW og KWH

EnergyMeter.JPG
Fig. 1 Gammel elmåler. Den tynde me-
talskive i vinduet roterer i pilens retning.
Antal omgange er et udtryk for energi-
forbruget. Moderne elmålere blinker og
afgiver elektriske pulser, som en com-
puter aflæser og tæller.Enheden kW betyder kilowatt og kWh betyder kilowatt-timer. Kilowatt-timer (kWh) er en energienhed, og en husstand betaler til elselskabet for dens kWh forbrug.

Der er forskel på kW og kWh. Først og fremmest så er en kilowatt (kW) det samme som 1 000 watt (W), altså

1 kW = 1 000 W


Det svarer til at 1 kilometer = 1 000 meter, men hvor en meter er let at forbinde med virkeligheden, så er en watt mere abstrakt.

Energi (kWh)


En elmåler måler kilowatt-timer, og enheden skrives KWH eller helt korrekt: kWh (kilowatt hours). Det skal forstås som kilowatt gange timer. Endnu aflæser husstandene selv måleren hvert år (i oktober måned, Fig. 1), og fortæller årsforbruget videre til elselskabet. I fremtiden vil elselskabet gøre det automatisk.

I gennemsnit bruger en dansker 1 400 kWh el om året (ekskl. el til opvarmning). Hvis prisen er rundt regnet 2 kroner pr kWh med moms, så koster det 2 800 kroner om året.

Jo flere apparater der er tændt, jo hurtigere løber måleren. Jo længere et apparat er tændt, jo længere tid løber måleren rundt. Hvis ingen apparater er tændt, så står måleren stille. Energiforbruget afhænger af apparaterne og tiden der går, derfor skal kilowatt-timer (kWh) forstås som kilowatt (kW) ganget med tiden i timer (h). Man kan bruge større eller mindre måleenheder, hvis det passer bedre til formålet (Tabel 1).

Effekt (kW)


En elmotors størrelse måles i kilowatt, som skrives kW. Det er motorens effekt, og det er den fart hvormed den forbruger energi, altså hvor forslugen den er.

Effekt er defineret som energiforbrug pr tidsenhed. Hvis en motor kører konstant og forbruger et antal kilowatt-timer (kWh), og vi dividerer med den tid der er gået (h), så får vi effekten (kW). Der findes apparater og motorer i vidt forskellige størrelser (Tabel 2). Det er praktisk at have små og store måleenheder, fordi de nedsætter behovet for kommatal.

Tag for eksempel en støvsuger med effekten 1,8 kW (eller 1 800 W). Hvis den kører i en halv time, så er energiforbruget

energi = effekt * tid = 1,8 kW * 0,5 h = 0,9 kWh


Målerens tællehjul har så flyttet sig 0,9 hak, hvis det yderste hjul yderst til højre tæller 'enere'.

Eksempler

  • En kWh svarer til at et elvarmeapparat på 1 000 W brænder i en time. Hvis varmeapparatet brænder i to timer, så er den forbrugte energi 2 kWh.
  • En liter fyringsolie indeholder 10 kWh energi. Hvis oliefyrets størrelse er 10 kW, så kan det brænde i en time på 1 liter olie.
  • Et menneske spiser typisk 2 500 kilokalorier på en dag svarende til 2,9 kWh. Det er lidt mere end en 100 watt pære, der er tændt hele døgnet.


Eksempler slut

Analogier


Energi og effekt svarer til vandmængde og vandstrøm. Hvis man fylder en gryde med vand, så svarer vandmængden i gryden til energi, og vandstrømmen i hanen til effekt. Jo mere man skruer op for hanen, jo kraftigere vandstrøm (~ effekt). Jo længere hanen løber, jo mere vand i gryden (~ energi).

  • Energi (kWh) svarer til liter benzin i tanken
  • Effekt (kW) svarer til kilometer på literen


Energi er en beholdning, hvor effekt er en strømning.

Tabel 1. Enheder for energi

Navn Symbol Størrelse
watt time Wh 1
kilowatt time kWh 1 000 Wh
megawatt time MWh 1 000 kWh
gigawatt time GWh 1 000 MWh


Tabel 2. Størrelsesordner for effekt

Størrelse Eksempel
1 W en lysdiode
10 W en sparepære
100 W en kraftig glødepære
1 kW et elvarmeapparat, en lille støvsuger, et solfangerpanel
10 kW en stor varmepumpe, en brændeovn
100 kW en bilmotor
1 MW en af Samsøs 11 landbaserede vindmøller
10 MW fire havvindmøller
100 MW maskinen på containerskibet Emma Mærsk
1 GW Asnæsværket (kun el, varme ikke medregnet)Created by jj. Last Modification: Friday 04 February 2011 14:44:54 CET by jj.